Site announcements

(Još nema tema za diskusiju na ovom forumu)

Dostupni kursevi

Sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti konzervacije tla potrebnih za organizovanje biljne proizvodnje na inkliniranim površinama, te solidne osnove za proširenje znanja u ovoj oblasti.

Kroz praktičnu nastavu student će ovladati osnovnim tehnikama mjerenja, računanja  i procjene erozije, koje će mu pomoći kod kod izbora načina zaštite tla od erozije u konkretnim okolnostima.

Sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti navodnjavanja potrebnih za organizovanje intenzivne voćarske i vinogradarske proizvodnje kao i solidne osnove za proširenje znanja u ovoj oblasti.

Kroz praktičnu nastavu, student će ovladati osnovnim tehnikama mjerenja stanja vlažnosti tla, računanja evapotranspiracije i potrebe vode za navodnjavanje voćaka i vinove loze u konkretnim okolnostima

Uzimajući učešće na kursu "Genetika", student treba da stekne znanja vezana za osnovne principe organskog nasljeđivanja, tj. genetičke kontrole strukture i funkcije  životnih pojava i procesa.

Razumjevanjem prethodno navedenog, student će biti u stanju da analizira implikacije koje principi organskog nasljeđivanja i genetičke kontrole imaju na animalnu i biljnu proizvodnju

Kroz teoretska predavanja, kao i kroz računske zadatke, student će biti osposobljen da prati i stječe daljne spoznaje tokom studija, a naročito iz oblasti oplemenjivanja i molekularne biologije.